Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Červená Lhota_01

 

Název předindustriální krajiny Červená Lhota

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°17'13,9''N 15°49'18,9''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Červená Lhota

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Červená Lhota_01

Celková plocha (ha)

 

20,40

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina většinou malých polních parcel na svazích hřbetu, pole byla od sebe oddělena většinou širokými mezemi klasifikovanými jako pastviny, dvě malé pastviny na hřbetnici nad sebou, ta výše položená byla porostlá křovinami, malá pastvina v úpadu

 

dnes: téměř všechny meze a parcely se zachovaly, tedy i původní historická pozemková struktura se téměř celá zachovala, meze jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, téměř všechny polní parcely byly trvale zatravněny, několik jich zarostlo náletovými dřevinami a veškerá orná půda tak byla zcela zlikvidována, všechny pastviny zcela zarostly křovinami a stromy

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, rozšiřování zástavby do plochy segmentu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy hřbetu, úpad

517-598

100 M

50 JZ

30 SZ

10 S

10 Z

MW4

100 pararula až migmatit

100 kambizem modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a původní historickou pozemkovou strukturu, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu.