Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Červená Lhota_04

 

Název předindustriální krajiny Červená Lhota

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°16'53,9''N 15°47'14,2''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Červená Lhota

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Červená Lhota_04

Celková plocha (ha)

 

22,85

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina úzkých protáhlých polních parcel na svahu, parcely byly od sebe odděleny mezemi, několik malých pastvin nacházejících se většinou u lesa, na některých z nich rostly jehličnaté stromy a křoviny, malý selský lesík

 

dnes: meze, parcely a pozemková struktura se z větší části zachovaly, meze jsou většinou zarostlé křovinami a stromy, některé meziparcelní hranice jsou představovány rozhraním plodin, orná půda se zachovala zhruba z poloviny, druhá polovina byla trvale zatravněna, na jedné polní parcele byl již v první polovině 20. století založen sad, který je zde dodnes, pastviny byly rozorány a přeměněny v ornou půdu, která je dnes ale z větší části opět zatravněná, lesík se nezachoval a dnes je v těchto místech pole

Stav

 

3

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, další zmenšování rozlohy orné půdy a její trvalé zatravňování

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svah

475-560

100 M

50 J

20 JZ

20 Z

MW7

80 pararula

15 amfibolit

100 kambizem modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a dodnes z větší části existující původní pozemkovou strukturu, na polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření a tyto parcely nezatravňovat.