Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Svatoslav u Třebíče_02

 

Název předindustriální krajiny

Svatoslav

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°18'49,1''N 15°50'21,3''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Svatoslav u Třebíče

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Svatoslav u Třebíče_02

Celková plocha (ha)

 

24,62

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: hustá síť dlouhých úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svazích nad sebou rozdělená cestou na dvě části, parcely byly od sebe odděleny mezemi, které byly v klasifikaci SK uvedeny buď jako pastviny porostlé křovinami a stromy, nebo jako uzoučký protáhlý les, některé původně polní parcely byly zalesněny již v předindustriální době ještě před vznikem SK, na mapě SK je tento lesní porost klasifikován už jako vysoký les, podle 3. vojenského mapování se po smýcení tohoto lesa do těchto míst opět vrátila orná půda, louky v polích

 

dnes: cesta, meze, hustá síť úzkých parcel a tedy i původní pozemková struktura se zachovaly, meze jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, některé původně polní parcely byly zatravněny v éře socialismu, většina polních parcel byla ale zatravněna až v postsocialistické etapě zatravňování orné půdy, dnes jsou již všechny polní parcely trvale zatravněny a veškerá orná půda tak byla zcela zlikvidována, některé původně polní parcely byly zalesněny v éře socialismu, některé ještě dříve a na některých parcelách byl nově založen lesní porost až v nedávné době, louky v polích se nezachovaly, byly rozorány a přeměněny v ornou půdu dnes ale opět trvale zatravněnou

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce

585-630

100 M

50 SV

40 V

10 S

MW4

100 granit až syenit křemenný

80 kambizem dystrická

15 kambizem mesobazická

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a původní historickou pozemkovou strukturu.