Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Štěměchy_02

 

Název předindustriální krajiny

Štěměchy

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°10'43,4''N 15°42'45,7''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Třebíč, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Štěměchy

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Štěměchy_02

Celková plocha (ha)

 

23,00

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: jeden větší a tři menší rybníky na Dašovském potoce a jeho drobném přítoku, areály dvou mlýnů pod hrázemi rybníků, louky a pastviny kolem rybníků a mlýnů, jedna menší a dvě větší polní parcely, polní parcely, louky a pastviny byly od sebe odděleny sítí cest, potokem a mezí podél potoka

 

dnes: větší rybník se zachoval, ze tří menších rybníků se jeden zachoval, jeden je v posledních letech vypuštěný a třetí již zcela zanikl, areály obou mlýnů se zachovaly, polní parcely se zachovaly, jsou ale dnes všechny trvale zatravněny, na části jedné z nich je zahrada, síť cest i mez se zachovaly, trvalé travní porosty se zachovaly téměř ve svém původním rozsahu, na jedné bývalé pastvině rostou solitérní náletové dřeviny, malá část luk zarostla křovinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně rušení rybníků, další šíření náletových dřevin

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svahy, malá kotlinka na soutoku potoků s plochým dnem a rybníky, plošina na hřbetu

578-618

60 M

40 R

20 J

20 JZ

10 JV

40 není

MW4

40 pararula

30 písčito-hlinité až hlinito-písčité deluviální sedimenty

15 nivní a rybniční sedimenty

15 smíšené deluviofluviální sedimenty

40 glej modální

25 kambizem modální

20 kambizem mesobazická

15 glej fluvický

Doporučení: Zachovat rybníky, zachovat síť cest a tím i původní pozemkovou strukturu, zachovat a udržovat louky, nacházejí se zde nepřetržitě již od předindustriální éry, bránit dalšímu šíření náletových dřevin na loukách.