Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Uherčice u Znojma_01

 

Název předindustriální krajiny

Uherčice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

48°54'43,9''N 15°38'28,6''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Znojmo, Českomoravská vrchovina (Jevišovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Uherčice u Znojma

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Uherčice u Znojma_01

Celková plocha (ha)

 

66,87

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIk

Využití parcel

 

na SK: skupina tří velkých a tří menších panských polních parcel oddělených od sebe cestami, uprostřed jedné z parcel byl vápencový lom

 

dnes: cesty, parcely a tedy i původní historická pozemková struktura se zachovaly, kromě jedné menší parcely, která zčásti zarostla náletovými dřevinami a zčásti je zatravněná, na všech ostatních parcelách se zachovala orná půda a polní hospodaření, areál lomu se zachoval a je zčásti zarostlý křovinami

Stav

 

1

Ohrožení

 

odstraňování cest a spojování pozemků, zatravňování orné půdy

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

dvě třetiny segmentu se nalézají na rozsáhlé plošině nacházející se na rozvodí mezi řekou Dyjí a jejím přítokem Želetavkou; zbytek segmentu představují svahy kopců

435-463

70 R

30 M

70 není

10 J

10 JZ

MW7

50 pararula

45 dolomitický vápenec krystalický

75 luvizem oglejená

15 luvizem oglejená: rendzina modální

10 hnědozem modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat cesty a původní historickou pozemkovou strukturu, na parcelách zachovat ornou půdu a nezatravňovat ji.