Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Český Rudolec_01

 

Název předindustriální krajiny

Český Rudolec

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°03'08,8''N 15°19'12,5''E

Počet místních částí

3

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Český Rudolec,

Stoječín

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Český Rudolec_01 a Stoječín_02a, 02b

Celková plocha (ha)

 

45,24

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: dva rybníky, louky nad oběma rybníky a jedna velká polní parcela

 

dnes: oba rybníky se zachovaly, zachovaly se i louky nad rybníky téměř ve svém původním rozsahu, rovněž se zachovala velká polní parcela i s polním hospodařením

Stav

 

1

Ohrožení

 

zanášení případně vypuštění rybníků, zatravnění polní parcely

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

ploché dno malé sníženiny s rybníky, plošiny na hřbetech a na svahových stupních, svahy kopců

516-563

60 R

40 M

60 není

10 S

10 SV

MW7

60 granit

20 nivní a rybniční sedimenty

10 smíšené deluviofluviální sedimenty

10 písčito-hlinité až hlinito-písčité deluviální sedimenty

60 kambizem mesobazická

20 glej modální

10 kambizem oglejená mesobazická

10 vodní plocha

Doporučení: Zachovat rybníky, na polní parcele i nadále zachovat polní hospodaření a parcelu nezatravňovat, zachovat a udržovat louky nad rybníky, nacházejí se zde nepřetržitě již od předindustriální éry.