Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Dolní Radíkov_02

 

Název předindustriální krajiny Dolní Radíkov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°04'52,4''N 15°15'58,6''E

Počet místních částí

2

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Dolní Radíkov,

Valtínov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Dolní Radíkov_02 a Valtínov_06

Celková plocha (ha)

 

11,37

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina malých polních parcel a pastvin a několika delších protáhlých rovnoběžných polních parcel a pastvin, parcely byly od sebe odděleny mezemi, na pastvinách rostly křoviny a na některých i listnaté stromy

 

dnes: meze a parcely se z velké části zachovaly, některé meze zarůstají náletovými dřevinami, na jedné parcele je travní porost na orné půdě, všechny ostatní polní parcely byly trvale zatravněny, bývalá obecní pastvina není dnes využívaná a je značně zarostlá náletovými dřevinami

Stav

 

3

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, trvalé zatravnění parcely s travním porostem na orné půdě, další zarůstání mezí a některých parcel náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

malá kotlina uprostřed kopců s plochým dnem, svahy kopců

656-684

50 R

50 M

50 není

20 SV

20 J

MW4

100 granit

60 kambizem dystrická

40 kryptopodzol modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a dodnes z velké části existující původní historickou pozemkovou strukturu, na parcele s travním porostem na orné půdě obnovit polní hospodaření, bránit dalšímu zarůstání některých pozemků náletovými dřevinami.