Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Lipolec_01

 

Název předindustriální krajiny

Lipolec

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°06'00,9''N 15°20'53,8''E

Počet místních částí

2

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Lipolec,

Volfířov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Lipolec_01 a Volfířov_01

Celková plocha (ha)

 

62,12

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

na SK: dva velké rybníky (Novodvorský a Pařezný) a jeden malý rybník (Nový), louky, pastviny a několik polních parcel v jejich okolí, na většině pastvin rostly křoviny

 

dnes: všechny tři rybníky se zachovaly, trvalé travní porosty kolem Novodvorského rybníka se zachovaly ve svém původním rozsahu, trvalé travní porosty kolem Pařezného rybníka zčásti zarostly náletovými dřevinami nebo byly zalesněny, zčásti se zachovaly, v zachovalé části jsou některé plochy nekosené a na nich se šíří náletové dřeviny, polní parcely byly trvale zatravněny

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně vypuštění rybníků, další šíření náletových dřevin

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

náhorní plošina

523-546

100 R

100 není

MW4

50 rybniční a nivní sedimenty

40 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

10 migmatit

40 vodní plochy

20 stagnoglej modální

20 luvizem oglejená

10 glej modální

Doporučení: Zachovat rybníky, zachovat a udržovat louky kolem rybníků, nacházejí se zde nepřetržitě již od předindustriální éry, bránit dalšímu šíření náletových dřevin.