Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Maříž_01

 

Název předindustriální krajiny

Maříž

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

48°59'02,3''N 15°19'16,4''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Maříž

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Maříž_01

Celková plocha (ha)

 

24,28

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: čtyři rybníky, v době vzniku SK byly všechny čtyři rybníky vypuštěné a na jejich dnech byla ve dvou případech louka a ve dvou případech pole, dvě velké a jedna malá polní parcela

 

dnes: všechny čtyři rybníky se zachovaly a všechny jsou napuštěné, hráze a břehy rybníků jsou zarostlé křovinami a stromy, dvě velké polní parcely se zachovaly i s polním hospodařením, zachovala se i třetí parcela, ta ale byla trvale zatravněna

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně rušení rybníků, zatravňování orné půdy

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

ploché dno kotliny

531-545

100 R

100 není

MW7

45 hlinité a písčité deluvioeolické sedimenty

45 nivní sedimenty

45 luvizem modální

45 glej fluvický

Doporučení: Zachovat rybníky, polní parcely nezatravňovat a zachovat na nich polní hospodaření.