Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Matějovec_03

 

Název předindustriální krajiny

Matějovec

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°03'26,3''N 15°16'14,2''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Matějovec

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Matějovec_03

Celková plocha (ha)

 

13,51

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina sedmi dlouhých úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel oddělených od sebe zčásti mezemi, zčásti mezními pásy a cestou, na polích se nacházely drobné ostrůvkovitě rozptýlené plochy kolem výchozů skalního podloží a skupin balvanů klasifikované jako pastviny

 

dnes: parcely se zachovaly, cesta se rovněž zachovala, meze se zachovaly zčásti, mezní pásy se nezachovaly, meziparcelní hranice jsou tedy dnes představovány většinou jen pouhým rozhraním plodin, na pěti parcelách se zachovala orná půda, dvě parcely byly trvale zatravněny, na drobných ostrůvcích kolem balvanů převládá travní porost, místy na nich rostou stromy a keře

Stav

 

3

Ohrožení

 

spojování pozemků, další redukce orné půdy a její zatravňování, rozšiřování zástavby do plochy segmentu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

rozsáhlejší plošina při úpatí kopců, svahy kopců

650-671

60 R

40 M

60 není

14 SV

7 J

7 S

7 SZ

5 Z

MW4

100 granit

100 kambizem dystrická

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat cestu a zbytky mezí a dodnes z velké části existující původní historickou pozemkovou strukturu, na polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření a tyto parcely nezatravňovat, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu.