Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Slavonice_01

 

Název předindustriální krajiny

Slavonice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°00'35,5''N 15°19'47,7''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (pomezí Javořické vrchoviny a Křižanovské vrchoviny)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Slavonice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Slavonice_01

Celková plocha (ha)

 

21,44

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: malý rybník a skupina polních parcel, jedné větší a pěti menších úzkých protáhlých a rovnoběžných, na větší parcele se nacházel jehličnatý lesík, parcely byly od sebe odděleny mezemi

 

dnes: rybník, meze, parcely a tedy i pozemková struktura se zachovaly, meze jsou místy porostlé stromy a keři, jedna polní parcela byla zalesněna, všechny ostatní polní parcely byly trvale zatravněny, lesík na větší polní parcele se nezachoval

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně zrušení rybníka, odstraňování mezí a spojování pozemků

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

dno údolí s rybníkem na soutoku dvou potoků, údolní svahy s úpadem, plošina v sedle

544-590

90 M

10 R

40 J

20 JZ

20 JV

10 Z

10 není

MW4

95 granit

95 kambizem mesobazická

Doporučení: Zachovat rybník, nespojovat pozemky, neodstraňovat meze a zachovat původní historickou pozemkovou strukturu.