Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Stálkov_01

 

Název předindustriální krajiny

Stálkov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°01'49,0''N 15°17'28,7''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Stálkov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Stálkov_01

Celková plocha (ha)

 

18,89

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: dva malé rybníky nad sebou na drobném potoce, dvě velké polní parcely, louky na dně údolí nad rybníky

 

dnes: rybníky se zachovaly, nyní jsou zde ale tři, třetí byl vybudován později uprostřed mezi dvěma původními rybníky, polní parcely se zachovaly i s polním hospodařením, travní porost nad rybníky se zachoval téměř ve svém původním rozsahu, není ale využíván a zarůstá náletovými dřevinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně rušení rybníků, zatravnění polních parcel, další zarůstání trvalého travního porostu na dně údolí nad rybníky náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

okraj plochého dna kotliny, dno údolí vybíhajícího z kotliny, svahy hřbetu

617-635

80 R

20 M

80 není

10 J

MW4

90 granit

90 kambizem dystrická

Doporučení: Zachovat malé rybníky na dně údolí, polní parcely nezatravňovat a zachovat na nich polní hospodaření, zachovat trvalý travní porost na dně údolí nad rybníky, nachází se zde nepřetržitě již od předindustriální éry, bránit jeho dalšímu zarůstání náletovými dřevinami.