Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Stoječín_01

 

Název předindustriální krajiny

Stoječín

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°03'18,7''N 15°18'32,4''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Stoječín

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Stoječín_01

Celková plocha (ha)

 

47,69

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: malý rybník na Penikovském potoce, dva drobné rybníčky nad sebou na Stoječínském potoce, pastvina a louka v jejich okolí, skupina tří velkých a tří malých polních parcel a dvůr, parcely byly od sebe odděleny silnicí, cestou a mezemi

 

dnes: rybník na Penikovském potoce se zachoval, ze dvou rybníčků na Stoječínském potoce jeden zanikl a na jeho místě je trvalý travní porost, druhý se zachoval, louka se zčásti zachovala, zčásti zarostla náletovými dřevinami, pastvina z velké části zarostla náletem, na jejím zbytku je trvalý travní porost, silnice, cesta, meze, parcely a tedy i pozemková struktura se zachovaly, orná půda se z poloviny zachovala, z poloviny byla trvale zatravněna, dvůr se zachoval

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně rušení rybníků, zatravnění zbylé orné půdy a tím její úplná likvidace

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

dna údolí Penikovského a Stoječínského potoka, údolní svahy, úpad

532-615

100 M

40 V

30 JV

20 SV

10 J

MW4

90 granit

10 nivní sedimenty

60 kambizem mesobazická

30 kambizem dystrická

5 glej modální

5 glej kambický

Doporučení: Zachovat rybníky, na zbylé orné půdě zachovat polní hospodaření a nezatravňovat ji, zachovat trvalé travní porosty v místech, kde se nacházejí nepřetržitě již od předindustriální éry.