Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Brandlín_01

 

Název předindustriální krajiny

Brandlín

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°08'54,5''N 15°19'07,6''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Brandlín

 

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Brandlín_01

Celková plocha (ha)

 

68,44

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

na SK: záhumenicová (pásová) plužina, pásy i jednotlivé parcely v pásech byly od sebe odděleny mezemi a cestami, většina mezí byla místy porostlá křovinami, v pásech se střídaly pole, louky, pastviny i malé selské lesíky, většina pastvin byla rovněž místy porostlá křovinami

 

dnes: meze a pásy původní plužiny se zachovaly, zachovala se i většina parcel v pásech, cesty se zachovaly zčásti, orná půda se zachovala zhruba na polovině své původní rozlohy, na přibližně 10 hektarech původní orné půdy v segmentu (tedy asi na pětině její tehdejší rozlohy) byly nově založeny sady, zbylá část orné půdy, tedy asi třetina, je trvale zatravněna, větší část původních pastvin byla zalesněna, některé trvalé travní porosty se ale zachovaly, z větší části ovšem zarůstají náletovými dřevinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a cest a spojování pozemků, další zatravňování orné půdy, zakládání dalších sadů na úkor orné půdy, šíření náletových dřevin na trvalých travních porostech

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce, uzávěr údolí s plochým dnem a přiléhající mírné svahy, plošina v sedle, plošiny na hřbetu, plošina na vrcholu

610-698

90 M

10 R

30 J

30 JZ

20 Z

10 není

MW4

100 granit

82 kambizem dystrická

12 kambizem oglejená dystrická

6 kambizem dystrická podzolovaná

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a cesty a původní historickou pozemkovou strukturu, na stávajících polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření a nezatravňovat je, nezakládat další sady na orné půdě, zachovat trvalé travní porosty v místech, kde se nacházejí nepřetržitě již od předindustriální éry a bránit jejich dalšímu zarůstání náletovými dřevinami.