Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Dačice_01

 

Název předindustriální krajiny

Dačice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°05'27,8''N 15°25'05,8''E

Počet místních částí

2

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Dačice,

Dolní Němčice

 

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Dačice_01 a Dolní Němčice_01

Celková plocha (ha)

 

58,84

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

na SK: soustava 19 rybníků nad sebou na Rybničním potoce, louky v jejich bezprostředním okolí, zámecký park v Dačicích, 3 rybníky byly vypuštěné a na jejich dně byla louka, 16 rybníků bylo napuštěných, hráze rybníků byly klasifikovány jako pastviny

 

dnes: všech 19 rybníků se zachovalo a všechny jsou napuštěné, na hrázích téměř všech rybníků jsou dnes křoviny a stromy, louky v bezprostředním okolí 9 rybníků do značné míry zarostly křovinami, zámecký park se zachoval

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně vypouštění rybníků, další zarůstání trvalých travních porostů kolem rybničních břehů náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

dno údolí s rybniční soustavou, údolní svahy a plošiny na hřbetu se zámeckým parkem a zámkem

460-522

90 R

10 M

90 není

MW7

60 nivní sedimenty

20 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

10 granit

5 sprašová hlína

60 glej fluvický

10 kambizem mesobazická slabě oglejená

10 hnědozem oglejená

10 kambizem mesobazická

Doporučení: Zachovat všechny rybníky, bránit dalšímu zarůstání trvalých travních porostů kolem rybníků náletovými dřevinami.