Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Horní Radíkov_01

 

Název předindustriální krajiny

Horní Radíkov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°05'19,2''N 15°16'59,7''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Horní Radíkov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Horní Radíkov_01

Celková plocha (ha)

 

26,39

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: záhumenicová (pásová) plužina, pásy byly od sebe odděleny mezemi a cestami, v pásech byly většinou velké polní parcely, mezi poli se nacházelo několik selských pastvin s křovinami a lesík

 

dnes: meze, cesty a pásy původní historické plužiny se zachovaly, meze jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, všechny polní parcely byly trvale zatravněny a veškerá orná půda tak byla zcela zlikvidována, jedna pastvina byla rozorána, ostatní byly zalesněny, lesík byl spojen se zalesněnými pastvinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a cest a spojování pozemků

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svah a svahy hřbetu

562-633

100 M

60 SV

20 V

10 JV

10 S

MW4

90 granit

90 kambizem dystrická

10 kryptopodzol modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a cesty a původní historickou pozemkovou strukturu.