Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Hříšice_01

 

Název předindustriální krajiny

Hříšice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°06'48,0''N 15°29'56,4''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Hříšice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Hříšice_01

Celková plocha (ha)

 

11,57

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: soustava tří rybníků bezprostředně nad sebou na Lačnovském potoce, v době vzniku SK byl prostřední rybník vypuštěný a na jeho dně byla mokrá louka, břehy rybníků byly lemovány úzkým travnatým pruhem klasifikovaným jako obecní pastvina, po hrázi dolního a horního rybníka vedla cesta

 

dnes: všechny tři rybníky se zachovaly a všechny jsou napuštěné, cesty na hrázích se zachovaly, travnatý lem rybníků z více jak poloviny zarostl hustým porostem křovin a stromů

Stav

 

1

Ohrožení

 

zanášení a případně vypouštění rybníků

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

rybniční soustava na dně údolí

501-512

100 R

100 není

MW7

100 nivní sedimenty

100 glej fluvický

Doporučení: Zachovat všechny tři rybníky.