Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Kostelní Vydří_01

 

Název předindustriální krajiny

Kostelní Vydří

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°06'34,1''N 15°24'51,5''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina na pomezí s Javořickou vrchovinou)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Kostelní Vydří

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Kostelní Vydří_01

Celková plocha (ha)

 

15,05

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: soustava sedmi rybníků nad sebou na krátkém bezejmenném potoce, břehy rybníků byly lemovány úzkým pruhem luk nebo pastvin, mezi jednotlivými rybníky byly na dně údolí rovněž louky nebo pastviny, po hrázích třech rybníků vedla cesta

 

dnes: soustava rybníků se zachovala, nyní jich je zde osm, osmý rybník byl vybudován až nedávno v letech 2007 až 2010, dva rybníky jsou v poslední době vypuštěné, břehy rybníků a trvalé travní porosty mezi rybníky jsou místy zarostlé křovinami a stromy, cesty na hrázích se zachovaly

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení a případně vypouštění rybníků, další zarůstání trvalých travních porostů mezi rybníky a rybničních břehů náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

dno údolí

476-517

100 R

100 není

MW7

100 nivní sedimenty

100 glej fluvický

Doporučení: Zachovat všechny rybníky, bránit dalšímu zarůstání trvalých travních porostů mezi rybníky náletovými dřevinami.