Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Malý Jeníkov_02

 

Název předindustriální krajiny

Malý Jeníkov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°08'49,3''N 15°13'59,5''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Malý Jeníkov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Malý Jeníkov_02

Celková plocha (ha)

 

28,05

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina několika velkých dlouhých protáhlých souběžných polních parcel tvořících pět pásů původní plužiny, parcely byly od sebe odděleny v jednom případě mezí, ve dvou případech cestami a v jednom případě mezním pásem, dvě mokré louky, z toho jedna s jehličnatými stromy, na polních parcelách se nacházely četné drobné ostrůvky pastvin

 

dnes: parcely a pozemková struktura se z velké části zachovaly (pouze mezi dvěma parcelami se napřímila meziparcelní hranice), zachovala se pouze jedna cesta mezi parcelami, druhá cesta, mez a mezní pás se nezachovaly (meziparcelní hranice jsou dnes představovány ohradníky pastviny a rozhraním plodin), orná půda se zachovala pouze na jedné parcele, všechny ostatní byly trvale zatravněny, louky jsou dnes součástí trvalých travních porostů, drobné ostrůvky pastvin v polích byly odstraněny

Stav

 

2

Ohrožení

 

spojování pozemků, úplná likvidace orné půdy a zatravnění i té jediné poslední zbývající polní parcely, rozšiřování zástavby do plochy segmentu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce, plošina na hřbetu, plošina v sedle

576-624

90 M

10 R

30 S

30 SV

20 SZ

10 není

MW4

70 granit

30 pararula až migmatit

60 kambizem dystrická

40 kambizem mesobazická

Doporučení: Nespojovat pozemky a zachovat dodnes z velké části existující původní historickou pozemkovou strukturu, zachovat alespoň tu jedinou poslední zbývající polní parcelu a nezatravňovat ji, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu.