Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Valtínov_04

 

Název předindustriální krajiny

Valtínov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°06'02,5''N 15°16'16,3''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Valtínov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Valtínov_04

Celková plocha (ha)

 

31,72

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: čtyři pásy původní historické záhumenicové (pásové) plužiny, pásy byly od sebe odděleny cestou a mezemi a byly tvořeny polními parcelami, na vnějším konci pásů byla pastvina a malý lesík, na pastvině rostly křoviny a stromy, v polích se nacházely drobné ostrůvkovitě rozptýlené plochy klasifikované jako pastviny a vyskytující se kolem výchozů skalního podloží, balvanů a jejich skupin, tyto drobné pastviny byly porostlé křovinami

 

dnes: cesta, meze a pásy původní plužiny se zachovaly, všechny polní parcely byly trvale zatravněny, pastvina zarostla náletovými dřevinami, malý lesík se zachoval, na drobných plochách kolem výchozů skalního podloží a balvanů převládá travní porost, rostou zde ale i křoviny a stromy, překvapivé tedy je, že tyto plochy dosud zcela nezarostly náletovými dřevinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstranění cesty a mezí a spojení pozemků, další šíření náletových dřevin, rozšiřování zástavby do plochy segmentu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce, úpady, plošina v sedle a plošina na svahovém stupni

591-649

90 M

10 R

40 J

20 JZ

20 JV

10 V

10 není

MW4

95 granit

50 kambizem dystrická

45 kryptopodzol modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat cestu a meze a původní historickou pozemkovou strukturu, bránit tomu, aby travní porosty na drobných plochách kolem výchozů skalního podloží a balvanů zcela zarostly náletovými dřevinami, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu.