Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Borovná_01

 

Název předindustriální krajiny

Borovná

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°09'57,5''N 15°24'15,7''E

Počet místních částí

2

Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (pomezí Javořické vrchoviny a Křižanovské vrchoviny)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Borovná,

Krahulčí u Telče

 

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Borovná_01 a Krahulčí u Telče_05

Celková plocha (ha)

 

173,01

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

 

na SK: soustava 11 rybníků na dně kotliny včetně dvou vypuštěných, kolem rybníků rozlehlé panské louky a pastviny, 4 velké panské polní parcely, blok úzkých protáhlých rovnoběžných selských polních parcel oddělených mezemi a selských lesíků

 

dnes: rybníky se zachovaly, TTP kolem rybníků se zachovaly téměř v původním rozsahu, zachovaly se i velké původně panské polní parcely i s polním hospodařením, blok úzkých protáhlých původně polních parcel byl téměř celý zatravněn, většina mezí se zde zachovala a jsou zarostlé dřevinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně vypouštění rybníků, další redukce orné půdy a její zatravnění, odstranění mezí a spojení pozemků

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

ploché dno kotliny, plošiny na hřbetu, na vrcholu a v sedle, svahy kopců

515-605

50 R

50 M

50 není

20 V

10 J

MW4

30 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

30 migmatit

20 nivní a rybniční sedimenty

20 pararula

40 kambizem mesobazická

15 kambizem oglejená mesobazická: stagnoglej modální

10 pseudoglej modální: stagnoglej modální

10 glej fluvický

10 vodní plocha

Doporučení: Zachovat a udržovat rybníky, zachovat a udržovat TTP kolem rybníků ve stávajícím rozsahu, který odpovídá předindustriálnímu stavu, zachovat zbývající polní parcely a polní hospodaření na nich, v bloku úzkých protáhlých parcel neodstraňovat zbylé meze a nespojovat pozemky.