Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Částkovice u Hostětic_01

 

Název předindustriální krajiny

Částkovice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°11'45,7''N 15°23'41,8''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Částkovice u Hostětic

 

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Částkovice u Hostětic_01

Celková plocha (ha)

 

31,72

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: 10 polních parcel oddělených cestami a mezemi, S a SV u vsi selské louky

 

dnes: pozemková struktura se v rámci vymezeného segmentu zachovala včetně rozsahu původních luk, z 10 původně polních parcel bylo 8 zatravněno

Stav

 

2

Ohrožení

 

úplné opuštění orné půdy a zatravnění zbývajících 2 polních parcel, odstranění cest a spojení pozemků

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

rozsáhlejší plošina při úpatí hřbetu, plošiny na vrcholu, na hřbetu a v sedlech, svahy kopců

566-602

50 R

50 M

50 není

20 JV

10 V

MW4

95 migmatit

55 kambizem mesobazická

25 kambizem oglejená mesobazická

10 stagnoglej modální

Doporučení: Ve vymezeném segmentu zachovat cesty a stávající pozemkovou strukturu, která víceméně odpovídá předindustriálnímu stavu, nezatravňovat zbývající 2 polní parcely.