Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Částkovice u Hostětic_02

 

Název předindustriální krajiny

Částkovice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°11'27,7''N 15°23'28,5''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                   Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Částkovice u Hostětic

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Částkovice u Hostětic_02

Celková plocha (ha)

 

30,61

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: 6 polních parcel, louka v úpadu, drobné selské pastviny a lesíky

 

dnes: parcelace se dobře zachovala, až na 2 parcely byla ovšem pole zatravněna, TTP v úpadu se z větší části zachoval, drobné pastviny zarostly lesem, původně selské lesíky se zachovaly

Stav

 

2

Ohrožení

 

spojování pozemků, zatravnění zbývajících polních parcel

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopců, úpad, plošiny v sedlech, na hřbetech a na vrcholech

541-594

80 M

20 R

20 Z

20 JV

10 V

10 JZ

10 SZ

20 není

MW4

80 migmatit

20 granit

85 kambizem mesobazická

15 kambizem dystrická

Doporučení: Nespojovat pozemky a zachovat stávající parcelaci odpovídající původnímu stavu, zachovat polní hospodaření na zbývajících polních parcelách.