Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Česká Olešná_02

 

Název předindustriální krajiny

Česká Olešná

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°11'26,5''N 15°10'48,9''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Křemešnická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Česká Olešná

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Česká Olešná_02

Celková plocha (ha)

 

20,05

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: dva pásy původní historické záhumenicové (pásové) plužiny oddělené cestou a mezemi, v pásech se střídaly pole, louky a pastviny

 

dnes: dva pásy původní plužiny se zachovaly, část jednoho pásu byla zatravněna, ostatní současné TTP se nacházejí v místech původní louky a pastviny, na zbývající ploše byla zachována orná půda

Stav

 

3

Ohrožení

 

odstranění mezí a spojení pozemků, redukce orné půdy

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svah kopce, plošina v sedle a plošina na svahovém stupni

562-604

70 M

30 R

50 JZ

10 J

10 Z

30 není

MW4

70 pararula

25 granit

45 kambizem oglejená mesobazická

30 kambizem mesobazická

25 pseudoglej mesobazický

Doporučení: Zachovat cestu a meze a nespojovat pozemky, na stávajících polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření.