Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Žatec na Moravě_01

 

Název předindustriální krajiny

Niva Moravské Dyje

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°11'39,6''N 15°30'10,5''E

Počet místních částí

9

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Žatec na Moravě,

Stranná u Telče,

Dyjička,

Dolní Dvorce u Telče,

Dyjice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Žatec na Moravě_01a, 01b, 01c, Stranná u Telče_01a, 01b, Dyjička_01a, 01b, Dolní Dvorce u Telče_01 a Dyjice_01

Celková plocha (ha)

 

42,86

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: louky na nivě Moravské Dyje a Votavice, pastviny na údolních svazích, 4 polní parcely nad údolím

 

dnes: TTP na nivě Moravské Dyje jsou ve vymezeném segmentu většinou využívány jako stálé pastviny, jen menší část je kosená a další, rovněž menší část je nevyužívaná a zarůstá náletovými dřevinami, TTP na dně údolí Votavice je nevyužívaný a zarůstá náletem, původní pastviny na údolních svazích většinou zarostly lesem, 3 polní parcely se zachovaly i s polním hospodařením, 1 menší polní parcela je opuštěná a leží ladem

Stav

 

2

Ohrožení

 

likvidace meandrů na vodním toku, opouštění orné půdy, další zarůstání nevyužívaných TTP dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní dna, údolní svahy, plošina na hřbetu, plošina na svahovém stupni

501-536

50 R

50 M

50 není (rovina)

svahy mají různou orientaci, ale žádná světová strana nemá podíl na celkové ploše segmentu alespoň 10 %

MW4

55 nivní sedimenty

20 písčito-hlinité až hlinito-písčité deluviální sedimenty

20 migmatit

55 glej fluvický

20 kambizem mesobazická

10 glej modální

10 pseudoglej modální

Doporučení: Zachovat meandry na vodním toku, nezatravňovat polní parcely a ponechat na nich polní hospodaření, bránit dalšímu zarůstání TTP náletovými dřevinami.