Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Dyjice_02

 

Název předindustriální krajiny

Dyjice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°10'28,5''N 15°29'50,5''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Dyjice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Dyjice_02

Celková plocha (ha)

 

21,99

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: většinou drobné polní parcely na svazích nad sebou oddělené mezemi, obecní pastvina

 

dnes: drobné parcely i meze se zachovaly, parcely ovšem byly, až na dvě výjimky, zatravněny, meze jsou většinou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, na bývalé obecní pastvině je nevyužívaný TTP

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí, úplné opuštění orné půdy a zatravnění zbývajících dvou polních parcel, další zarůstání bývalé obecní pastviny náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce

528-595

100 M

40 S

30 SZ

30 Z

MW4

50 granit

40 migmatit

10 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

90 kambizem mesobazická

10 pseudoglej modální

Doporučení: Zachovat meze a stávající pozemkovou strukturu odpovídající původnímu historickému stavu, zachovat zbývající dvě polní parcely a nezatravňovat je, bránit dalšímu zarůstání původně obecní pastviny náletem.