Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Dyjice_03

 

Název předindustriální krajiny

Dyjice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°11'05,0''N 15°30'05,0''E

Počet místních částí

2

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Dyjice,

Dyjička

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Dyjice_03 a Dyjička_02

Celková plocha (ha)

 

22,24

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: blok úzkých protáhlých rovnoběžných selských polních parcel na svahu nad sebou oddělených mezemi a dvě větší polní parcely mimo tento blok

 

dnes: původní parcelace se zachovala, došlo ale k úplnému opuštění orné půdy a zatravnění všech polí, meze se zachovaly a jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí, zarůstání úzkých parcel náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svah kopce

516-603

100 M

50 Z

30 SZ

20 JZ

MW4

60 pararula

30 migmatit

10 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

100 kambizem mesobazická

Doporučení: Zachovat stávající pozemkovou strukturu odpovídající původnímu historickému stavu a neodstraňovat meze, bránit zarůstání úzkých parcel náletovými dřevinami.