Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Horní Bolíkov_01

 

Název předindustriální krajiny

Horní Bolíkov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°11'36,8''N 15°18'42,3''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Horní Bolíkov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Horní Bolíkov_01

Celková plocha (ha)

 

28,40

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: devět úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel oddělených mezemi a cestami

 

dnes: původní parcelní struktura se dobře zachovala, pouze dvě parcely byly odstraněním meze spojeny, ostatní meze se zachovaly a jsou místy porostlé keři, pouze jedna parcela byla trvale zatravněna, na ostatních parcelách se zachovala orná půda, i když v současné době je na dvou parcelách travní porost na orné půdě

Stav

 

2

Ohrožení

 

spojování pozemků a odstraňování mezí, redukce orné půdy

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce, plošina na hřbetu a plošina v sedle

629-661

60 M

40 R

40 V

40 není

MW4

100 pararula

95 kambizem dystrická

Doporučení: Zachovat meze a stávající pozemkovou strukturu odpovídající původnímu historickému stavu, na stávajících polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření.