Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Horní Dvorce_01

 

Název předindustriální krajiny

Horní Dvorce

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°11'09,4''N 15°14'36,5''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Horní Dvorce

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Horní Dvorce_01

Celková plocha (ha)

 

24,73

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: rybník, louka na jeho pravém břehu, louky v krátkém svahovém údolí i v dolní části úpadu, devět polních parcel oddělených cestami a mezemi

 

dnes: původní pozemková struktura se z větší části zachovala, dvě polní parcely byly spojeny a další dvě polní parcely byly spojeny vizuálně (formálně nikoliv), rybník i louky se zachovaly, cesty i meze se z větší části zachovaly, s výjimkou dvou polních parcel všechny ostatní polní parcely byly zatravněny

Stav

 

3

Ohrožení

 

zanášení případně vypuštění rybníka, úplné opuštění orné půdy

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svah, úpad, krátké svahové údolí, svah kopce, údolní dno, plošina na hřbetu

572-632

80 M

20 R

30 V

30 JV

10 J

20 není

MW4

70 pararula

15 granit

15 nivní sedimenty

80 kambizem dystrická

15 glej modální

Doporučení: Zachovat rybník, na zbývajících dvou polních parcelách zachovat polní hospodaření.