Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Horní Meziříčko_01

 

Název předindustriální krajiny

Horní Meziříčko

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°09'28,1''N 15°14'56,2''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Horní Meziříčko

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Horní Meziříčko_01

Celková plocha (ha)

 

83,28

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

na SK: dva velké rybníky na Hamerském potoce bezprostředně nad sebou, část nivy Hamerského potoka pod dolním rybníkem s loukami, louky a tři malé rybníky (z toho dva vypuštěné) v plochém údolí krátkého přítoku, louka v úpadu, dvě malé selské a jedna velká panská polní parcela

 

dnes: oba dva rybníky na Hamerském potoce se zachovaly, na nivě pod dolním rybníkem nevyužívaný TTP, v údolí krátkého přítoku se všechny tři rybníky zachovaly a jsou všechny napuštěné, louky se zde zachovaly a jsou zčásti nevyužívané (v této části rostou náletové dřeviny), louka v úpadu se zachovala, všechny tři polní parcely se zachovaly i s polním hospodařením

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně vypuštění rybníků, opouštění orné půdy, další zarůstání nevyužívaných TTP náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní dna, uzávěr údolí, plošiny v sedlech, plošina na hřbetu, údolní svahy, úpad

547-580

80 R

20 M

80 není

MW4

50 nivní sedimenty

25 granit

25 pararula až migmatit

35 vodní plochy

20 kambizem mesobazická

15 kambizem oglejená mesobazická

15 kambizem dystrická

10 glej fluvický

Doporučení: Zachovat rybníky, na polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření, bránit dalšímu zarůstání TTP náletovými dřevinami.