Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Horní Němčice_01

 

Název předindustriální krajiny

Horní Němčice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°09'30,3''N 15°16'17,3''E

Počet místních částí

4

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Horní Němčice,

Horní Meziříčko,

Velký Jeníkov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Horní Němčice_01, Horní Meziříčko_02a, 02b a Velký Jeníkov_02

Celková plocha (ha)

 

83,26

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

na SK: devět pásů původní historické záhumenicové (pásové) plužiny oddělených cestami a mezemi, v pásech převažovala orná půda, místy ale byly i louky a pastviny

 

dnes: ve vymezeném segmentu se pásy původní plužiny zachovaly, některé úseky cest a mezí mezi pásy byly ale odstraněny, na většině pásů se zachovala orná půda, zatravněn byl pouze jeden celý pás a tři částečně, pastviny zarostly lesem, meze jsou většinou porostlé keři a stromy

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a cest a spojování pozemků, opouštění orné půdy

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce, úpady, údolní svah, plošiny na hřbetech a na svahových stupních

566-640

70 M

30 R

30 J

20 JZ

30 není

MW4

90 granit

95 kambizem dystrická

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a cesty a stávající pozemkovou strukturu odpovídající původnímu historickému stavu, na stávajících polních parcelách i nadále zachovat polní hospodaření a nezatravňovat je.