Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Horní Olešná_01

 

Název předindustriální krajiny

Horní Olešná

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°13'18,6''N 15°12'51,0''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (Křemešnická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Horní Olešná

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Horní Olešná_01

Celková plocha (ha)

 

45,15

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: jedna velká polní parcela a šest úzkých protáhlých polních parcel na svahu nad sebou oddělených mezemi, louka v úpadu

 

dnes: odstraněním dvou mezí došlo ke spojení dvou dvojic sousedních parcel, jinak se původní parcelní struktura zachovala, na všech parcelách bylo zachováno polní hospodaření, louka v úpadu byla rozorána

Stav

 

3

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, opouštění orné půdy

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svah, svah kopce, úpad, údolní dno, plošiny na svahových stupních, plošina na hřbetu

601-645

90 M

10 R

40 J

20 JZ

20 Z

10 není

MW4

95 granit

70 kambizem mesobazická

25 kambizem mesobazická slabě oglejená

Doporučení: Nespojovat pozemky, neodstraňovat meze a zachovat stávající pozemkovou strukturu odpovídající z větší části původnímu historickému stavu, zachovat ornou půdu a nezatravňovat ji.