Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Horní Pole_05

 

Název předindustriální krajiny

Horní Pole

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°12'42,9''N 15°18'34,4''E

Počet místních částí

3

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Horní Pole,

Klatovec,

Světlá pod Javořicí

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Horní Pole_05, Klatovec_01 a Světlá pod Javořicí_02

Celková plocha (ha)

 

43,89

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: rybník Karhof a Pilný rybník na Studenském potoce, rybníky se nacházejí bezprostředně nad sebou, louky v jejich okolí

 

dnes: oba rybníky se zachovaly, TTP u Pilného rybníka se zachoval a je využívaný, TTP u rybníka Karhof se rovněž zachoval, není využívaný a je do značné míry zarostlý a dále zarůstá náletovými dřevinami, rybník Karhof i přilehlý TTP je součástí rozlehlého chráněného území NPP Zhejral

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně vypuštění rybníků, zarůstání TTP náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní dno, údolní svahy

663-694

80 R

20 M

80 není

20 SZ

MW4

60 nivní sedimenty

30 granit

10 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

50 vodní plocha

20 glej histický

10 glej modální

Doporučení: Zachovat a udržovat rybníky a TTP v jejich okolí chránit před dalším zarůstáním náletovými dřevinami.