Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Hostětice_02

 

Název předindustriální krajiny

Hostětice

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°11'13,9''N 15°24'14,4''E

Počet místních částí

2

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Hostětice,

Krahulčí u Telče

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Hostětice_02 a Krahulčí u Telče_04

Celková plocha (ha)

 

35,14

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: na katastru Krahulčí u Telče pruh s polními parcelami, loukami a drobnými lesíky, na katastru Hostětic devět úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svahu nad sebou oddělených mezemi, malé pastviny a malé plochy neplodné půdy jednak na vrcholu kopce, jednak v pruhu jdoucím šikmo svahem podél hřbetnice

 

dnes: na katastru Krahulčí u Telče byly louky rozorány a vznikl souvislý pruh orné půdy, drobné lesíky se zachovaly téměř v původním rozsahu, na katastru Hostětic se meze až na jednu zachovaly a tím i původní pozemková struktura, meze jsou hustě zarostlé keři a stromy, většina orné půdy byla opuštěna a zatravněna, pastviny a neplodná půda zarostly lesem

Stav

 

3

Ohrožení

 

na katastru Hostětic odstraňování mezí a spojování pozemků, úplné opuštění orné půdy

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

vrchol kopce, od vrcholu vybíhající a klesající hřbet, svah kopce stáčející se na hřbetnici, úpad

540-609

100 M

50 J

30 JZ

MW4

100 migmatit

90 kambizem mesobazická

Doporučení: Na katastru Hostětic neodstraňovat meze a nespojovat pozemky a tím zachovat stávající pozemkovou strukturu odpovídající z větší části původnímu historickému stavu, zachovat zbývající ornou půdu a nezatravňovat ji.