Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Kaliště u Horních Dubenek_01

 

Název předindustriální krajiny

Kaliště

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°14'07,5''N 15°17'42,3''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Kaliště u Horních Dubenek

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Kaliště u Horních Dubenek_01

Celková plocha (ha)

 

60,49

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

na SK: řada úzkých protáhlých rovnoběžných polních parcel na svahu nad sebou oddělených mezemi, louky v dolní části svahu, u vsi a v krátkém svahovém údolí

 

dnes: meze se zachovaly a tím i původní pozemková struktura, meze jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, orná půda se ve vymezeném segmentu zachovala zhruba na čtvrtině své původní rozlohy, ostatní orná půda byla většinou zatravněna, některé původně polní parcely zarostly lesem a na některých byl nově založen lesní porost, louky v dolní části svahu a u vsi se zachovaly a jsou využívané, TTP v krátkém svahovém údolí není využíván a zarůstá náletovými dřevinami nebo již zarostl křovinatým porostem

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, další redukce orné půdy, zarůstání TTP náletovými dřevinami, zalesňování původně polních parcel

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svah kopce a krátké svahové údolí

642-752

100 M

60 SZ

30 Z

MW4

100 granit

70 kambizem dystrická: kryptopodzol modální

30 stagnoglej modální

Doporučení: Neodstraňovat meze a zachovat stávající pozemkovou strukturu, která ve vymezeném segmentu odpovídá původnímu historickému stavu, na stávající orné půdě i nadále zachovat polní hospodaření, udržovat louky, bránit dalšímu zarůstání TTP náletovými dřevinami, nezalesňovat původně polní parcely.