Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Mrákotín u Telče_04

 

Název předindustriální krajiny

Mrákotín

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°11'44,5''N 15°22'40,2''E

Počet místních částí

2

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Mrákotín u Telče,

Lhotka u Mrákotína

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Mrákotín u Telče_04 a Lhotka u Mrákotína_01

Celková plocha (ha)

 

46,02

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: malý rybník, hustá síť úzkých dlouhých protáhlých polních parcel na svazích kopce a sousedního hřbetu, polní parcely byly od sebe odděleny buď úzkými travnatými mezemi s keři, nebo širšími protáhlými pastvinami s keři, dále zde byly drobné ostrůvkovitě se vyskytující plochy, klasifikované buď jako pastviny, nebo jako neplodná půda

 

dnes: rybník se zachoval, zachovala se i hustá síť úzkých protáhlých parcel a mezí, ovšem původně polní parcely jsou dnes již zcela zatravněny a místy zarostly náletovými dřevinami, některé pastviny i polní parcely byly zalesněny, meze jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, drobné ostrůvky pastvin a neplodné půdy zarostly křovinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

zanášení případně vypuštění rybníka, odstraňování mezí, šíření náletových dřevin, rozšiřování zástavby do plochy segmentu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svahy, svahy kopců, plošiny na hřbetech

553-611

90 M

10 R

30 V

30 JZ

10 J

10 není

MW4

50 granit

50 migmatit

70 kambizem mesobazická

30 kambizem mesobazická: kambizem dystrická

Doporučení: Zachovat rybník, zachovat staré meze a cesty a tím i pozemkovou strukturu odpovídající původnímu historickému stavu, bránit dalšímu zarůstání pozemků náletovými dřevinami, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu.