Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Olší u Telče_01

 

Název předindustriální krajiny

Olší

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°09'10,9''N 15°22'20,1''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Olší u Telče

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Olší u Telče_01

Celková plocha (ha)

 

23,47

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina větších i menších polních parcel oddělených od sebe cestami a mezemi

 

dnes: cesty i meze se zachovaly a tím i původní historická pozemková struktura, všechna pole byla zatravněna a veškerá orná půda tak zcela nahrazena trvalými travními porosty, meze jsou z větší části porostlé křovinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a cest a spojování pozemků

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopců

585-674

100 M

20 SV

20 V

20 J

10 S

10 JV

10 JZ

10 Z

MW4

60 granit

40 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

50 kambizem mesobazická

20 stagnoglej modální

10 kambizem oglejená mesobazická

10 kambizem mesobazická slabě oglejená

10 kryptopodzol modální: kambizem districká

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat cesty a meze a tím i původní historickou pozemkovou strukturu.