Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Olší u Telče_02

 

Název předindustriální krajiny

Olší

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°09'37,4''N 15°22'13,0''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Javořická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Olší u Telče

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Olší u Telče_02

Celková plocha (ha)

 

37,40

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: velký vypuštěný rybník a na jeho dně mokrá louka, mokré louky nad rybníkem a podél jeho jižního břehu, několik úzkých protáhlých polních parcel na svahu kopce jižně od rybníka oddělených od sebe mezemi

 

dnes: rybník je napuštěný, mokřadní trvalé travní porosty nad rybníkem se z poloviny zachovaly a z poloviny byly vysušeny, mokřadní část není využívána a zarůstá náletovými dřevinami, vysušená část je kosená, orná půda byla zcela zlikvidována a všechny polní parcely byly zatravněny, některé meze byly odstraněny, ale několik mezí se zachovalo a jsou zarostlé křovinami a stromy

Stav

 

3

Ohrožení

 

zanášení případně vypuštění rybníka, další zarůstání mokřadních trvalých travních porostů nad rybníkem náletovými dřevinami, odstranění zbývajících mezí

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

dno kotliny a přiléhající svahy kopců

604-638

70 R

30 M

70 není

20 S

MW4

50 kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty

50 rybniční sedimenty

50 vodní plocha

20 stagnoglej modální: glej modální

20 kambizem mesobazická slabě oglejená

10 stagnoglej modální

Doporučení: Zachovat rybník, zachovat mokřadní trvalé travní porosty nad rybníkem a proto je chránit před dalším zarůstáním náletovými dřevinami, neodstraňovat zbývající meze.