Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Palupín_01

 

Název předindustriální krajiny

Palupín

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°10'58,2''N 15°13'43,2''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Českomoravská vrchovina (pomezí Javořické vrchoviny a Křemešnické vrchoviny)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Palupín

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Palupín_01

Celková plocha (ha)

 

27,18

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: dva malé rybníky na dně uzávěru údolí, louky nad rybníky v tomto uzávěru, skupina pěti větších polních parcel oddělených od sebe cestami a mezemi

 

dnes: rybníky se zachovaly, zachovaly se i trvalé travní porosty nad nimi, jsou ovšem využívané jen zčásti, nevyužívaná část zarůstá náletovými dřevinami, cesty i meze se většinou zachovaly a tím se dobře zachovala i původní historická pozemková struktura, všechna pole byla ovšem zatravněna a tak byla veškerá orná půda zcela zlikvidována, na mezích místy rostou keře

Stav

 

2

Ohrožení

 

vypuštění rybníků, odstraňování mezí a cest a spojování pozemků, další zarůstání nevyužívaných částí trvalých travních porostů nad rybníky náletovými dřevinami, rozšiřování zástavby do plochy segmentu

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce, plošina na vrcholu kopce, plošiny na stupňovitě uspořádaném hřbetu, plošina na dně uzávěru údolí přecházející do plochého sedla, plošina na svahovém stupni a plošina v druhém sedle

608-658

70 M

30 R

50 JV

20 J

30 není

MW4

50 pararula

40 pararula až migmatit

10 smíšené deluviofluviální sedimenty

50 kambizem dystrická

50 kambizem oglejená mesobazická

Doporučení: Zachovat rybníky, zachovat trvalé travní porosty nad nimi a jejich nevyužívanou část chránit před dalším zarůstáním náletovými dřevinami, nespojovat pozemky, zachovat cesty a meze a tím i původní historickou pozemkovou strukturu, bránit zastavování zemědělské půdy ve vymezeném segmentu.