Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Panské Dubenky_03

 

Název předindustriální krajiny

Panské Dubenky

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°13'51,9''N 15°16'38,7''E

Počet místních částí

2

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (pomezí Javořické vrchoviny a Křemešnické vrchoviny)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Panské Dubenky,

Býkovec

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Panské Dubenky_03 a Býkovec_01

Celková plocha (ha)

 

30,95

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina úzkých protáhlých polních parcel na svazích hřbetu oddělených od sebe mezemi, několik selských pastvin na svazích stejného hřbetu, skupina několika polních parcel na svazích druhého hřbetu oddělených od sebe cestami a mezemi, louky na dně krátkého údolí mezi hřbety

 

dnes: meze se většinou zachovaly, zachovaly se i louky na dně krátkého údolí ve svém původním rozsahu, většina těchto luk je kosená pouze nejníže položené plochy nejsou využívány, celkově se tedy původní historická pozemková struktura dobře zachovala, meze jsou zarostlé hustým porostem křovin a stromů, většina polních parcel byla zatravněna, zachovalo se pět polních parcel, ovšem na čtyřech z nich se dnes nachází travní porost na orné půdě (klasifikace Veřejného registru půdy), selské pastviny na svazích byly zalesněny

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, úplná likvidace orné půdy a její trvalé zatravnění

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy dvou hřbetů a krátké údolí mezi nimi, svah údolí Hamerského potoka, okraj rozsáhlé plošiny a plošina na hřbetu

630-657

50 M

50 R

20 JV

10 Z

10 SZ

50 není

MW4

100 pararula až migmatit

70 kambizem dystrická

30 stagnoglej modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a trvalé travní porosty v místech, kde se nacházejí nepřetržitě od předindustriálních dob, tím zachovat i původní historickou pozemkovou strukturu, na parcelách s travním porostem na orné půdě obnovit standardní konvenční polní hospodaření.