Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Rozsíčky u Telče_04

 

Název předindustriální krajiny

Rozsíčky

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°10'33,0''N 15°31'09,9''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Rozsíčky u Telče

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Rozsíčky u Telče_04

Celková plocha (ha)

 

45,99

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: dvě velké panské polní parcely a rozlehlá panská pastvina rozdělená cestami na čtyři části, na polních parcelách se nacházely poměrně četné drobné ostrůvky neplodné půdy, polní parcely byly od pastviny odděleny dlouhou mezí a mezi polními parcelami byla cesta

 

dnes: polní parcely i pastvina si zachovaly svůj původní rozsah a tak se i původní historická pozemková struktura dobře zachovala, polní parcely byly ovšem trvale zatravněny, na někdejší panské pastvině se i dnes pase dobytek, pastvina je ostrůvkovitě porostlá křovinami a solitérními dřevinami, mez i cesta mezi parcelami jsou zcela zarostlé křovinami, většina ostrůvků neplodné půdy byla odstraněna, několik se jich ale zachovalo a jsou dnes zarostlé křovinami

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstranění meze a zarostlé cesty a spojení pozemků, zarůstání pozemků náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy hřbetu, plošiny na hřbetu, plošiny v sedlech a malé plošinky na svahových stupních

596-639

70 M

30 R

20 V

10 SV

10 JV

10 J

10 Z

30 není

MW4

90 migmatit

80 kambizem mesobazická

10 pseudoglej modální

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat mez, zarostlou cestu a původní rozsah pozemků a tak zachovat i původní historickou pozemkovou strukturu, bránit zarůstání pozemků náletovými dřevinami.