Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Sedlejov_01

 

Název předindustriální krajiny

Sedlejov

Region

Horácko

Geografické souřadnice těžiště

49°14'11,3''N 15°29'33,8''E

Počet místních částí

1

Poloha na Moravě                  Kraj Vysočina, okres Jihlava, Českomoravská vrchovina (Křižanovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Sedlejov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Sedlejov_01

Celková plocha (ha)

 

20,79

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na SK: skupina několika úzkých protáhlých souběžných polních parcel na svahu nad sebou oddělených od sebe mezemi, několik dalších malých polních parcel, obecní pastvina na svahu a v úpadu a další drobné selské pastviny a louky na svahu

 

dnes: úzké protáhlé parcely i meze se zachovaly, všechna pole byla ovšem zatravněna a veškerá orná půda tím zcela zlikvidována, vznikla tak souvislá plocha trvalých travních porostů zahrnující jak bývalou obecní pastvinu, selské louky a pastviny, tak bývalá pole, některé meze jsou místy porostlé keři

Stav

 

2

Ohrožení

 

odstraňování mezí a spojování pozemků, zarůstání mezí náletovými dřevinami

Přírodní vlastnosti (číselné údaje po 10 % plochy segmentu)

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svah hřbetu s úpadem

570-626

100 M

70 Z

20 JZ

10 SZ

MW4

60 migmatit

40 amfibolit

60 kambizem mesobazická

40 pseudoglej modální: luvizem oglejená

Doporučení: Nespojovat pozemky, zachovat meze a tím i původní historickou pozemkovou strukturu, bránit dalšímu zarůstání mezí náletovými dřevinami.